Y necesité hacer “Ahora que están de siesta para crear CENESTESIA

mientras se destruía

 

And I had the need to dream at “Ahora que están de siesta” to create “Cenestesia” while its destruction


Et j’ai eu le besoin de rêver chez “Ahora que están de siesta” pour faire “Cenestesia” pendant sa destruction